Pracownia dla uczniów branżowej szkoły zawodowej o specjalności: Kierowca - mechanik ( egzamin kwalifikacyjny AU-04)